SK | ENG

ELERO - ÚVOD

Spoločnosť ELERO, s.r.o., je dodávateľom potrieb pre elektroerozívne /elektroiskrové/ obrábanie (rezanie, hĺbenie, dierovanie,...).

Vo svete sa pre túto špecifickú oblasť strojárstva používa skratka EDM (z anglického Electric Discharge Machines), čo je možné doslovne preložiť ako stroje pracujúce na princípe elektrického výboja. Elektroerozívne /elektroiskrové/ stroje sa podľa druhu používaných elektród a spôsobu obrábania delia na: drôtové rezačky, hlbičky, dierovačky otvorov, špeciálne jednoúčelové elektroiskrové zariadenia.

ELERO = potreby pre elektroeróziu (elektroiskrové obrábanie)

Erowa je registrovaná ochranná známka a obchodná značka firmy Erowa.
System 3R je registrovaná ochranná známka a obchodná značka firmy System 3R.