SK | ENG
 

ELERO - ÚVOD

Spoločnosť ELERO, s.r.o., je dodávateľom potrieb pre elektroerozívne /elektroiskrové/ obrábanie (rezanie, hĺbenie, dierovanie,...).

Vo svete sa pre túto špecifickú oblasť strojárstva používa skratka EDM (z anglického Electric Discharge Machines), čo je možné doslovne preložiť ako stroje pracujúce na princípe elektrického výboja. Elektroerozívne /elektroiskrové/ stroje sa podľa druhu používaných elektród a spôsobu obrábania delia na: drôtové rezačky, hlbičky, dierovačky otvorov, špeciálne jednoúčelové elektroiskrové zariadenia.

ELERO = potreby pre elektroeróziu (elektroiskrové obrábanie)

ELERO dodáva:

 1. Rezacie drôty
 2. Filtre pre elektroiskrové stroje a úpravne vody
 3. Materiály na výrobu elektród- E-Cu Meď, Grafit, CuCr1Zr, CuCo2Be, CuCoNiBe, CuBe2, ...
 4. Rúrkové a závitové elektródy
 5. Deionizácia, chemické prípravky, mazivá a demineralizácia vody
 6. Dielektriká
 7. Potreby pre EI dierovačky
 8. Pomocné príslušenstvo, upínacie prípravky a zariadenia GIN
 9. Upínacie systémy - Erowa originál, Erow.a kompatibilné, 3-R kompatibilné
 10. Ohybné plastové článkové hadice
 11. NÁHRADNÉ DIELY pre elektroiskrové stroje
 12. EDM vyiskrovač/vyhlbovač zalomených závitníkov a nástrojov
Erowa je registrovaná ochranná známka a obchodná značka firmy Erowa.
System 3R je registrovaná ochranná známka a obchodná značka firmy System 3R.